Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne w Trzebnicy
Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Kwalifikacje to podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny. Obok wiedzy i doświadczenia, istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. Tworzymy niewielkie grono pedagogiczne, w którym staramy się wspierać, dzielić doświadczeniem i nieustannie doskonalić.
Personel pomocniczy odgrywa w edukacji przedszkolnej równie ważną rolę, pamiętamy bowiem, że dzieci się uczą od dorosłych przez naśladowanie


dr Adrianna Kosowska - dyrektor, nauczyciel języka angielskiego, magister edukacji przedszkolnej, doktor nauk humanistycznych

mgr Marzena Michalska - wychowawca grupy II nauczyciel mianowany, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, instruktor rytmiki, instruktor gimnastyki korekcyjnej.

mgr Paulina Fontin-Majdziak - wychowawca grupy I, nauczyciel kontraktowy, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Iwona Grzmocińska- wychowawca grupy I,magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Zdzisława Malewska - logopeda, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Małgorzata Miśta - nauczyciel rytmiki, magister Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Karolina Piziewicz - asystent nauczyciela