Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne w Trzebnicy
Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Kwalifikacje to podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny. Obok wiedzy i doświadczenia, istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. Tworzymy niewielkie grono pedagogiczne, w którym staramy się wspierać, dzielić doświadczeniem i nieustannie doskonalić.
Personel pomocniczy odgrywa w edukacji przedszkolnej równie ważną rolę, pamiętamy bowiem, że dzieci się uczą od dorosłych przez naśladowanie


mgr Klaudia Stelmach - dyrektor, nauczyciel mianowany, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawca grupy II

mgr Marzena Michalska - wychowawca grupy I nauczyciel mianowany, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, instruktor rytmiki, instruktor gimnastyki korekcyjnej.

mgr Paulina Fontin-Majdziak - wychowawca grupy II, nauczyciel kontraktowy, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Karolina Piziewicz - pomoc nauczyciela