Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne Montessori w Trzebnicy
Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Kwalifikacje to podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny. Obok wiedzy i doświadczenia, istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. Tworzymy niewielkie grono pedagogiczne, w którym staramy się wspierać, dzielić doświadczeniem i nieustannie doskonalić.

Personel pomocniczy odgrywa w edukacji przedszkolnej równie ważną rolę, pamiętamy bowiem, że dzieci się uczą od dorosłych przez naśladowanie.

Klaudia Stelmach - organ prowadzący, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel terapii pedagogicznej oraz nauczyciel Montessori.

Agnieszka Mazur - nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej oraz nauczyciel Montessori

Julia Bubisz - nauczyciel terapeuta wychowania przedszkolnego, w trakcie studiów podyplomowych nauczyciel Montessori

Małgorzata Borkowska - nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny

Barbara Lenarcik - pomoc nauczyciela