Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne Montessori w Trzebnicy
Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym dzięki współpracy rodziców i nauczycieli, działając w przygotowanym otoczeniu, stworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka.

Misja naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o własnej wartości człowieka.

Nasze Przedszkole to miejsce, w którym dzieci uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia, zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami.

Dr Maria Montessori twierdziła, że poznając świat „dziecko staje się budowniczym samego siebie”. Aby odpowiedzieć na tę naturalną potrzebę codziennie stwarzamy przestrzeń, dajemy czas i szacunek potrzebne do tego, by każde dziecko mogło rozwinąć swój osobisty potencjał na bezpiecznym gruncie. W wolności wyboru i samodzielności wspieramy rozwijające się talenty. Poprzez empatyczną obecność towarzyszymy dzieciom w poszukiwaniu i odkrywaniu własnego potencjału i znalezieniu swojej wewnętrznej siły.

Metoda przewiduje mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie. Nie stosujemy kar, nagród i oceniania. Życie przedszkolne toczy się w duchu NVC gdzie dzieci są wdrażane do nazywania swoich uczuć i potrzeb, oraz zachęcane do otwartego o nich komunikowania.