Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne w Trzebnicy
Naszym celem jest zbudowanie wysokiej jakości pracy przedszkola przy szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci, rodziców, personelu. Chcemy, aby absolwent naszego przedszkola był dzieckiem pełnym wiary we własne siły, ciekawym świata, otwartym na kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, a także śmiało wyrażającym własne zdanie. W tym celu codzienną pracę z dzieckiem opieramy na takich założeniach jak:
Partnerstwo: dzieci mają dużą swobodę w zabawie i w wyborze aktywności poznawczych, biorą udział w podejmowaniu decyzji, samodzielnie proponują rozwiązanie konfliktów rówieśniczych.

Empatyczna komunikacja w duchu NVC: dzieci są wdrażane do nazywania swoich uczuć i potrzeb, oraz zachęcane do otwartego o nich komunikowania.

Zabawa: swobodna, spontaniczna, według pomysłu dzieci. Powinna stanowić jedną z głównych aktywności przedszkolaków w ciągu dnia. Pozwala rozwijać pomysłowość, kreatywność, uczy współpracy i komunikacji.