Czerwony Balonik - Przedszkole Niepubliczne w Trzebnicy
W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową MEN. W pracy z dzieckiem kładziemy szczególny nacisk na naukę przez zabawę i doświadczanie polisensoryczne. Dlatego w naszym przedszkolu nie ma i nie będzie tablic multimedialnych ani komputerów. Zamiast tego, chcemy otoczyć dzieci możliwie dużą ilością naturalnych materiałów, oraz prostymi zabawkami i przedmiotami, którymi mogą dowolnie manipulować i wykorzystywać w twórczych zabawach.


Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu: rytmika, język angielski, logopedia, gimnastyka korekcyjna.

Koszt wszystkich zajęć zawarty jest w opłacie miesięcznej, co pozwala nam realizować ideę egalitaryzmu we wczesnej edukacji i chroni dzieci przed poczuciem wykluczenia.
Placówka jest świecka, nie organizujemy zajęć religii.

W ciągu roku dzieci uczestniczą w wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, zabawach okolicznościowych i spotkaniach z ciekawymi gośćmi.


Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w fascynującym procesie, jakim jest indywidualny rozwój każdego małego człowieka. Budujemy naszą społeczność w atmosferze życzliwości, otwartości i wzajemnej współpracy - do czego zapraszamy również Rodziców.